Commissie

Bij verhuur van het appartement wordt aan de verhuurder commissie gefactureerd. De bemiddelingscommissie wordt alsvolgt berekend: uitgangspunt voor bepaling van de commissie is de uiteindelijk overeengekomen huurprijs. Als bemiddelingscommissie hanteren we de volgende tarief:

8% over de totale huurprijs in het eerste jaar, er wordt geen commissie in rekening gebracht bij verlenging.

De commissie vooraf verrekend met de initiële betalingen van de huurder. Indien tussentijds de huurovereenkomst wordt beëindigd, zal de commissie over de resterende maanden aan u gerestitueerd worden. Commissie wordt belast met 21% Btw.