City taxes

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-huurwoning

Examples of local taxes

Commissie

Bij verhuur van het appartement wordt aan de verhuurder commissie gefactureerd. De bemiddelingscommissie wordt alsvolgt berekend: uitgangspunt voor bepaling van de commissie is de uiteindelijk overeengekomen huurprijs. Als bemiddelingscommissie hanteren we de volgende tarief:

8% over de totale huurprijs in het eerste jaar, er wordt geen commissie in rekening gebracht bij verlenging.

De commissie vooraf verrekend met de initiële betalingen van de huurder. Indien tussentijds de huurovereenkomst wordt beëindigd, zal de commissie over de resterende maanden aan u gerestitueerd worden. Commissie wordt belast met 21% Btw.

Marketing

Van uw woning worden hoge kwaliteit foto’s gemaakt. Uw woning wordt geadverteerd op onze website, maar ook op Pararius en sociale media. Daarnaast wordt uw appartement in periodieke ‘newsletters’ aan onze vaste cliënten aangeboden. Uw woning kan eventueel ook met Skype video, Whatsapp video of Facetime getoond worden aan potentiële huurders die zich in het buitenland bevinden.