Maximale huurverhoging 2023 vrije sector 4,1%

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dat is 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt.

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 een wetswijziging die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt aangenomen. Daardoor is de toegestane huurverhoging in de vrije sector vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling, als die lager is dan de inflatie (CPI).

De inflatie (CPI) van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De CAO-loonontwikkeling van december 2021 tot december 2022 was 3,1%. Daardoor is de maximale huurstijging in 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling: 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt = 4,1%. Die toegestane huurverhoging van 4,1% geldt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Oei Housing werkt op basis van no-cure-no pay.

Indien een huurovereenkomst voor de woonruimte tot stand komt, brengen wij verhuurcommissie in rekening. Deze verhuurcommissie wordt berekend over de totale som van de netto huurprijs (prijs zonder gas, elektra, water, internet), en over maximaal 12 maanden. Het tarief bedraagt 8% over in totaal 11 maanden, of 1 maand bij een huurperiode van 1 jaar of langer. Verhuurcommissie wordt belast met 21% BTW. De verhuurcommissie wordt per huurcontract vooraf en éénmalig in rekening gebracht bij de verhuurder.

Bij verlenging zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden. Mocht gedurende het eerste jaar de huur eerder opgezegd worden, dan zal te veel betaalde commissie gerestitueerd worden. Als er een nieuwe huurder gevonden wordt dan wordt de teveel betaalde commissie verrekend met de nieuwe commissie.

De minimale verhuurcommissie bedraagt € 300 excl. 21% btw.

Van de commissie en initiële huurbetaling ontvangt u een creditfactuur.

Bij acceptatie van een huurder van de te verhuren woning, zal de Makelaar de initiële betaling (eerste maand huur en waarborgsom) ontvangen van de huurder. Deze initiële betaling zal de Makelaar na ontvangst van de huurder overmaken aan de Opdrachtgever.

De vergoeding of verhuurcommissie wordt verrekend met de initiële betaling. De Opdrachtgever krijgt een overzicht met de initiële betaling en de te verrekenen verhuurcommissie. Het resterende bedrag zal door de Makelaar direct overgemaakt worden op de rekening van de Opdrachtgever.

Indien bij deze overboeking banktransactiekosten verschuldigd zijn, zullen deze banktransactiekosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

De huurovereenkomst wordt in het Nederlands en Engels opgemaakt. Voordat er getekend wordt, zal allereerst een concept huurovereenkomst naar u gemaild worden. Dan kunt u vragen/opmerkingen doorgeven.

Als zowel de huurder als verhuurder akkoord zijn met de inhoud van de huurovereenkomst, kan er getekend worden. Beide exemplaren dienen ondertekend worden, maar is de nederlandse versie rechtsgeldig. Ondertekenen kan gezamenlijk met de huurder bij Oei Housing op kantoor. Doch wordt het vaakst digitaal ondertekend.

Er wordt gebruikgemaakt van een digitale handtekening app, genaamd SignNow. Klik HIER (YouTube) voor een instructievideo van SignNow.

Voor de ondertekening van de huurovereenkomsten maken we gebruik van de online handtekening app SignNow. Deze service is 100% legaal bindend. Voor deze service betaalt u niets.

Wilt u zelf een account aanmaken, klik dan hier.

U kunt online de puntentelling uitvoeren. Dan weet u of u vrij een huurprijs kunt bepalen.

Huurders Online Puntentelling

Online Huurprijscheck en puntentelling woning - Huurders.info

LET OP: de regels voor berekening van de huurprijs zijn de laatste tijd erg veranderd. Voor sommige woningen betekent dit een verlaging van de maximale huur. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurverlaging. (Toelichting per onderdeel, zie de handleiding van de Huurcommissie) Puntentelling voor zelfstandige woningen. Door afronding kunnen kleine verschillen optreden met de bedragen die het ministerie hanteert.

Wie betaalt welke gemeentebelastingen?

Waternet Waterschapsbelasting

Zuiveringsheffing woonruimte: Tenant/huurder
Watersysteemheffing ingezetenen: Tenant/huurder
Watersysteemheffing gebouwd: Landlord/verhuurder

Gemeente Amsterdam: Gecombineerde aanslag en kennisgeving waardebeschikking

Afvalstoffenheffing particulieren: Tenant/huurder
Onroerendezaakbelastingen eigenaren: Landlord/verhuurder
Rioolheffing: Landlord/verhuurder

U kunt met meerdere verhuurmakelaars werken. Oei Housing werkt dus niet met exclusiviteit. Laat wel weten dat u ook met een andere verhuurmakelaar werkt.

Zorg ervoor dat de verhuurcondities synchroon lopen tussen meerder verhuurmakelaars.

Van uw woning worden hoge kwaliteit foto's gemaakt en een video. Uw woning wordt geadverteerd op onze website, maar ook op Pararius en Funda.
Pararius is Nederlands beste verhuur website, waar alle verhuurmakelaars hun huurwoningen publiceren. Funda is de beste website voor huur- en koopwoningen.

Oei Housing deelt de woningen ook met collega-makelaars en werkt samen met diverse relocation agents. Deze laatste zijn agents die de contactpersonen zijn met medewerkers van internationale bedrijven. Zelf heeft Oei Housing ook rechtstreeks contact met HR-afdelingen en medewerkers van internationale bedrijven.

Klik hier voor meer informatie over kortetermijnverhuur en de regels van de gemeente Amsterdam.

Zorg ervoor dat uw post wordt doorgestuurd aan een familielid of kennis. U kunt de doorstuurservice t.z.t. annuleren. Zorg er voor dat u online bankiert en dat uw bank u alleen digitale berichten stuurt.
Klik hier voor de PostNL doorstuurservice.

Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat?

In de nieuwe berekening van uw box 3-inkomen gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen, en niet meer van de fictieve verdeling die wij maakten. Kijk hoe het werkt.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe berekening

Met de oude methode gaan we ervan uit dat u een deel van uw vermogen spaarde en een deel belegde. Had u bijvoorbeeld alleen spaargeld, dan gingen wij er toch van uit dat u een deel daarvan belegde. Daarover berekenden wij dan een fictief rendement.

Bij de nieuwe rekenmethode gaan we uit van de vermogensbestanddelen die u werkelijk hebt. Dit zijn de vermogensbestanddelen die u zelf aangaf in uw aangifte. Daarbij gebruiken we fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen. De percentages die we voor de vermogensbestanddelen gebruiken, ziet u per jaar in de tabel hieronder.

Percentages box 3-inkomen
Soort vermogen202220212020201920182017
Spaargeld0,00%0,01%0,04%0,08%0,12%0,25%
Beleggingen/andere bezittingen5,53%5,69%5,28%5,59%5,38%5,39%
Schulden2,28%2,46%2,74%3,00%3,20%3,43%

Uw box 3-inkomen

Uw box 3-inkomen heet eigenlijk het voordeel uit sparen en beleggen. Als u van ons een beschikking hebt gekregen met het voordeel uit sparen en beleggen volgens de nieuwe berekening, kunt u met ons hulpmiddel box 3-inkomen zien hoe we dat berekend hebben.

Hoe de berekening in het algemeen werkt, leggen we hieronder uit.

Berekening van het voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen berekent u zo:

  • Met de percentages uit de tabel rekent u eerst het rendement per soort vermogen op 1 januari uit.
  • Het rendement van spaargeld telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de aftrekbare schulden.
  • Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de schulden verminderd met de drempel. Het vermogen gebruikt u om hierna het rendementspercentage te berekenen.
  • Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. De grondslag gebruikt u om het box 3-inkomen te berekenen met het rendementspercentage. U mag de grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt.
  • Het rendementspercentage berekent u door het berekende rendement te delen door uw vermogen. U vermenigvuldigt de uitkomst met 100.
  • Het rendementspercentage vermenigvuldigt u met uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen. Dan hebt u uw voordeel uit sparen en beleggen.

Over uw voordeel uit sparen en beleggen in 2021 betaalt u 31% belasting. Over de jaren 2017 tot en met 2020 betaalt u 30% belasting.

Rekenvoorbeeld 2021 zonder fiscaal partner

U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een tweede woning van € 250.000 en een schuld van € 90.000. U hebt geen fiscaal partner.

Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

Bank- en spaartegoeden: € 350.000 x 0,01% = € 35
De overige bezittingen: € 250.000 x 5,69% = € 14.225

Het rendement op uw bezittingen is in totaal € 14.260

Schulden:
Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht.
De aftrekbare schuld is: € 90.000 - € 3.200 = € 86.800
Het rendement op de aftrekbare schulden € 86.800 x 2,46% = € 2.136

Het rendement op uw schulden is totaal € 2.136
Het belastbaar rendement is € 14.260 – € 2.136 = € 12.124

Stap 2: bereken uw vermogen

Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000
Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800

Vermogen: € 600.000 - € 86.800 = € 513.200

Uw vermogen is € 513.200.

Stap 3: bereken het rendementspercentage

Het rendementspercentage voor de berekening:

€ 12.124 / € 513.200 x 100 = 2,36%

Stap 4: bereken de grondslag sparen en beleggen

Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000

Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800
Heffingsvrij vermogen: € 50.000

Grondslag uit sparen en beleggen: € 600.000 - € 86.800 - € 50.000 = € 463.200

De grondslag uit sparen en beleggen is € 463.200.

Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen is de grondslag sparen en beleggen x rendementspercentage.

Voordeel uit sparen en beleggen: € 463.200 x 2,36% = € 10.931

Over uw vermogen betaalt u 31% x € 10.931 = € 3.388 belasting.

Rekenvoorbeeld 2021 met fiscaal partner

Als u wilt weten hoe de berekening eruit ziet als u wel een fiscaal partner hebt, kunt u het best ons hulpmiddel box 3-inkomen invullen. Neem daarvoor de gegevens van uw aangifte over in het hulpmiddel.